Win 10 Tweak 2.0 tắt Update window 10 disable Window Defender

Win 10 Tweak 2.0 – Công cụ tắt Windows Defender, Windows Update
Win 10 Tweak 2.0 – Công cụ tắt Windows Defender, Windows Update

Cách dùng:

  1. Tải về và giải nén với mật khẩu bên trên và chạy phần mềm dưới quyền Administrator.
  2. Sau đó click đúp chuột Disable / Enable của Windows Defender hay Windows Update để thay đổi. Với Windows Defender khi thao tác sẽ có hiệu lực ngay thời điểm đó. Với Windows Update sau khi thao tác xong cần khởi động lại máy tính để thay đổi trạng thái của Windows Update.

Link tải:

https://bit.ly/3D8d4uI

Pass giải nén: tlc

5/5 - (2 bình chọn)