Phần mềm chuyển đổi font chữ UConvert

Phần mềm chuyển đổi font chữ UConvert Phần mềm chuyển đổi font chữ UConvert, chuyển font VNTimes sang Time New Roman, chuyển font VNI sang Unicode, chuyển đổi font chữ tốt nhất Trước đây mọi người thường sử dụng các công cụ của Vietkey hay UniKey để chuyển văn bản đang sử dụng font .VNTime, VNI.. về font unicode tuy cũng rất tiện và gọn nhẹ nhưng hai công cụ trên đều có nhược điểm là khi chuyển đổi hay bị mất định dạng văn bản, lỗi một số câu…

Read More