SmartPSS – Phần mềm xem camera Dahua trên máy tính

 

Phần mềm SmartPSS

Là phần mềm được phát triển bởi Dahua, hỗ trợ xem, phát lại, cài đặt một số chức năng của đầu ghi camera Dahua trên máy tính

SmartPSS - Phần mềm xem camera Dahua trên máy tính
SmartPSS – Phần mềm xem camera Dahua trên máy tính

Tải SmartPSS – Phần mềm xem camera Dahua trên máy tính

Tải về SmartPSS

Link Mediafire SmartPSS