Màn chiếu chân Dalite giá rẻ Hưng Yên

Các kích thước:

50 inch  P50TS 1m25 x 1m25 50” x 50” 1:1
60 inch  P60TS 1m52 x 1m52 60” x 60” 1:1
70 inch  P70TS 1m78 x 1m78 70” x 70” 1:1
80 inch  P80TS 2m03 x 2m03 80” x 80” 1:1
84 inch  P84TS 2m13 x 2m13 84” x 84” 1:1

Danh mục: