Cảm biến cửa từ

Cửa từ gồm 2 thành phần (phần chứa mạch điện và phần chứa nam châm từ)
Khi có người mở cửa sẽ truyền tín hiệu radio về cho bộ trung tâm

Danh mục: Từ khóa: