Phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355

Phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355
Phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355

Tải phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355

Download phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355

tại đây

Sau khi tải về giải nén , các bạn chạy file Adjprogcracked.exe

Phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355
Chọn model máyPhần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355
Chọn cái này để bắt đầuPhần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355

Chọn chức năng này để reset bộ đếm mực

Phần mềm reset máy in Epson L110 L210 L300 L350 L355
Chọn Mainpad counter và click Intinilization​

Click OK và tắt máy in, sau đó khởi động lại máy in.

Thế là xong, chúc các bạn thành công!