Chew WGA 0.9 phần mềm crack Window 7

chew wga phần mềm crack window 7

Link tải phần mềm Chew WGA 0.9 phần mềm crack Windows 7

Chew WGA 0.9 phần mềm crack Window 7

Tải phần mềm tại đây

B1: Giải nén bằng winrar

B2: Chạy phần mềm với quyền Administrator (chuột phải vào file chọn Run as Administrator…)

Đợi máy khởi động lại là OK